Yleistä

Lieksan Liikunnan ja Urheilun Seurayhtymä (LLUS) perustettiin 14.9.2015. Seurayhtymän tarkoituksena on lisätä lieksalaisten urheiluseurojen yhteistyötä, jonka ansiosta lieksalaisten lasten ja nuorten on nykyistä helpompaa osallistua seurojen toimintaan yli lajirajojen. Seurayhtymän jäseninä on 11 lieksalaista urheiluseuraa ja jäsenmäärää pyritään lisäämään koko ajan.

LLUS:n on tarkoitus järjestää toimintaa, jossa kaikille mahdollistetaan tasavertaiset tutustumismahdollisuudet eri lajeihin ja näin kaikilla halukkailla on mahdollisuus kokeilla monia eri harrastuksia suuresta lajivalikoimasta. Harjoituksissa voi käydä kokeilemassa helposti lajeja muutamia kertoja ja sen jälkeen harrastaja voi valita itselleen mieluisimman lajin ja mennä sitä järjestävän seuran toimintaan mukaan aktiivisemmin.

Toiminnan tavoitteena on myös monipuolistaa jo liikuntaa harrastavien lasten harrastusvalikoimaa. Näin liikuntaa harrastavat lapset ja nuoret saavat toisaalta monipuolisempia kehitysärsykkeitä mutta toisaalta näin heillä on myös mahdollista saada lisää aktiivisia liikuntatunteja normaaliin arkiviikkoonsa.

LLUS:n tavoitteena on lisätä urheiluseurojen yhteistyötä myös mm. talkoiden, yhteisharjoitusten ja tapahtumien toteutuksessa. Näin Lieksaan saadaan entistä useampia ja entistä laadukkaampia harjoituksia ja tapahtumia. Lisäksi seuroilla on mahdollisuus varainhankintaan entistä monipuolisempien talkoiden kautta kun mukaan on mahdollista saada tekijöitä useammasta seurasta.

Toiminnan alkuun saattamiseen ja uusien toimintatapojen vireille panoon LLUS haki ja sai projektirahoitusta Vaara-Karjalan Leaderilta projektiin ”Monipuolisten, tasavertaisten ja helposti saatavilla olevien liikuntaharrastusten mahdollistaminen lapsille ja nuorille Lieksassa”. Tuki on kaksivuotinen. Projektituen ansiosta LLUS sai palkattua päätoimisen seurakoordinaattorin, joka työskenteli seurayhtymässä hankekauden huhtikuusta 2016 joulukuuhun 2017.